Lužické hory zvou na výhledy, koupání i cyklohrátky